Arau subsidiarioak

Nafarroako hirigintza informazio sistemak datu orokorrak dauzka (identifikazio fitxak eta Nafarroako buletin ofizialerako estekak) Nafarroan onartutako LURRALDE-ANTOLAMENDU BALIABIDEEN eta HIRIGINTZA PLANGINTZAREN inguruan, baita kudeaketa eta hirigintza tresnen ingurukoa ere. Nafarroako plangintza erregistroan inskribaturiko tresnetan dokumentazio teknikoa eta grafikoa sartuta dago.