Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

Aranoko Udalak, 2023ko uztailaren 20ean egin zuen osoko bilkuran, erabaki zuen Aranoko  balorazio txostena berrikusteko proiektua onartzea eta dokumentua jendeaurreko izapidetzan jartzea.

Balorazio txostenaren berrikusteko proiektua jendaurrean egonen da hogei egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legearen 36.4 artikuluan ezarritakoarekin (Nafarroako Lur-ondasunen Erregistroari eta katastroei buruzko Foru Legea).

Jendaurreko epe horretan, balorazio txostenaren berrikuspen proiektua interesdunen eskura egonen da udal bulegoetan eta Udalaren web orrian www.arano.eus bidezkoak iruditzen zaizkien alegazioak, kexak edo oharrak aurkez ditzaten.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Aranon, 2023ko uztailaren 21ean.–Alkatea, Jose Antonio Ruiz Miner.

 

 

PONENTZIAREN BALORAZIO DOKUMENTUA