UDALAREN KOMUNIKATUAK

ORDENANTZA: Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzea