Tramiteak

Tramite hauetarako Udalarekin harremanetan jarri, bertatik bideratuko zaitugu.

TRAMITE MOTA

Ondasun edo jabetza ziurtagiria (katastoa)

Katastro aldaketa

Zerga ordainketarako banku helbideraketa

Jarduera baimen eskaera

JGZ (Jarduera Gaineko Zerga) alta/baja

Obra baimen eskaera

Ezkontza zibil eskaera

Errolda/elkarbizitza ziurtagiri eskaera

Erroldatzea

Dokumentuak konpultsatzea

Laharrak erretzea

Zuhaitz aprobetxamendu eskaera

Bestelako eskaeretarako eskaera orriak erabili.